Współczesne wyzwania... rowerowe


W Białymstoku ma powstać pierwszy pas rowerowy oraz pierwszy kontrapas, czyli wydzielony z ulicy jednokierunkowej odcinek dla ruchu rowerów, biegnący w kierunku przeciwnym do obowiązującego pozostałe pojazdy. Takie deklaracje padły podczas konferencji "Współczesne wyzwania edukacyjne w zakresie zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa rowerzysty na drodze. Dobra praktyka.", która odbyła się w Białymstoku 11 czerwca 2015 r. Organizatorami byli: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, Stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa oraz Urząd Miejski w Białymstoku.

Uczestnicy konferencji zauważyli ogromny postęp w białostockiej infrastrukturze rowerowej oraz zwrócili uwagę na wysoki poziom krytych wiat, które stanęły przed białostockimi szkołami. Ich zdaniem jest to punkt, który nas wyróżnia na mapie kraju. A już niedługo będziemy mogli pochwalić się nowym kontrapasem, który planowany jest wzdłuż ulicy Chopina oraz pasem rowerowym przy ul. Chrobrego.

Do tej pory w Białymstoku wybudowano 104 km ścieżek rowerowych, a w 2015 r. powstaną 4 kolejne - wyliczał wiceprezydent Białegostoku Robert Jóźwiak. Wśród zaproszonych gości byli też: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Białymstoku, asp. sztab. Sławomir Żyłowski, białostoccy radni, przedstawiciele białostockich organizacji rowerowych, szkół, uczelni, Straży Miejskiej w Białymstoku.

Konferencja zorganizowana została w ramach projektu Rowerowa Szkoła - zintegrowany program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży w miastach, realizowanego przez Stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prelegentami były osoby zajmujące się edukacją komunikacyjną w Polsce i za granicą, zarówno ze strony samorządów, jak i organizacji pozarządowych. Przedstawili oni doświadczenia z realizacji różnorodnych projektów edukacyjnych, m.in. w dziedzinie praktycznej nauki jazdy w ruchu ulicznym. Wśród tematów poruszanych na konferencji znalazły się również:

  • wyzwania w zakresie edukacji o bezpieczeństwie na podstawie danych z raportów na temat zdarzeń z udziałem rowerzystów,
  • edukacja rowerowa dzieci i dorosłych we Francji,
  • doświadczenia z praktycznej edukacji rowerzystów w Lublinie,
  • Lublin rowerem. Kampania na rzecz zrównoważonych zachowań transportowych,
  • edukacja ekologiczna młodych krakowian z zakresu zrównoważonego transportu,
  • dobre praktyki w zakresie działań edukacyjnych oraz współpracy samorządu lokalnego ze środowiskiem rowerzystów w Olsztynie.

Prezentacje tematów zakończyła dyskusja o kierunkach zmian systemu edukacji i szkolenia rowerzystów w Polsce. Uczestnicy mogli wymieniać się swoimi doświadczeniami i porównać jak to wygląda w innych miastach.