Rowerzyści w badaniach


Czy interesuje Cię poprawa bezpieczeństwa na drodze? Jeżeli tak, to jesteś wśród 70 proc. społeczeństwa, które myśli podobnie. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opublikowała wyniki ankiety przeprowadzonej w listopadzie 2014 r. na temat "Badania postaw społeczeństwa względem bezpieczeństwa ruchu drogowego". Wzięto też pod uwagę zachowania rowerzystów i oceniono infrastrukturę. Wyniki okazały się zaskakujące.

Nie... widzialni

Co trzeci rowerzysta nie nosi elementów odblaskowych, a 40% używa ich rzadko lub tylko czasami. Dużo lepiej sytuacja przedstawia się, jeżeli chodzi o używanie świateł.

Na pytanie dotyczące zapalania przedniego światła podczas jazdy w mroku co trzecia osoba zadeklarowała, że robi to zawsze, a co czwarty czasami. Niestety, odsetek osób, które nie używają świateł wciąż wynosi 12% . Musimy pamiętać, że osoby takie stwarzają zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też dla innych uczestników ruchu.

 

Po dobrej stronie

Podobnie jest w sytuacji, gdy jedziemy po chodniku, aby uniknąć ruchu samochodowego. Niemal 40 procent społeczeństwa przyznało, że zdarza im się to czasami, a 17% twierdzi, że często. Tylko 24% nigdy chodnikiem nie jedzie.

Wyniki badań, dotyczące przejeżdżania jezdni na czerwonym świetle i jazdy po nieprawidłowej stronie wykazały, że ponad połowa z nas nigdy nie dopuszcza do tak niebezpiecznych sytuacji. Niepokojący jednak pozostaje odsetek osób, którym czasami zdarza się takie zachowanie - to aż 20%.

Połowa z badanych osób zadeklarowała też, że stara się unikać niektórych ulic i skrzyżowań, ponieważ są zbyt niebezpieczne. Tylko 1/3 badanych swobodnie wytycza drogę swoich eskapad rowerowych.

 

Skoncentrowani na drodze

Słuchanie muzyki podczas jazdy i używanie telefonów komórkowych może rozpraszać uwagę rowerzysty. Niemal połowa z nas stara się jednak koncentrować na drodze. 44% nigdy nie używa telefonu jadąc, a 51% nie słucha muzyki.

 

Czas polubić kask?

Badani odpowiadali też na pytanie dotyczące używania kasków podczas jazdy rowerem. Tylko 3% deklaruje, że nie wsiada bez kasku na rower. Niestety, ponad połowa z nas kasku nie wkłada, a ponad 30% nosi go rzadko lub czasami.

 

Ścieżki są, ale jakie...

Mimo że panuje moda na rowery, a ścieżek rowerowych powstaje coraz więcej, to 2/3 badanych krytycznie wypowiada się na temat ich jakości. Jeśli chodzi o zadowolenie z bezpieczeństwa na drogach, ankietowani podzielili się na pół: 43% raczej nie jest zadowolonych, a 42% raczej tak.
Szczegółowe wyniki badań dostępne są na stronie: www.krbrd.gov.pl/pl/72-badania.html.