Statystyki 2015


Więcej rowerzystów, więcej kolizji

Liczba zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów w 2015 roku wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym, natomiast spowodowanych przez rowerzystów utrzymała się na podobnym poziomie.

Najczęściej do wypadków i kolizji dochodziło na terenie zabudowanym. Główną przyczyną zdarzeń drogowych było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu przez kierującego. Takie sytuacje na drodze w 2015 roku miały miejsce aż 271 razy, gdy tymczasem w 2014 roku było ich 172. Drugą najczęstszą przyczyną było nieprawidłowe skręcanie. Jak co roku najniebezpieczniejszym okresem okazały się miesiące wakacyjne - lipiec i sierpień.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe statystyki przekazane przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

oprac. na podstawie statystyk Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

oprac. na podstawie statystyk Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

oprac. na podstawie statystyk Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

oprac. na podstawie statystyk Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

oprac. na podstawie statystyk Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku