Statystyki 2013


Raport wypadków z udziałem rowerzystów w woj. podlaskim w 2013 r.

Ze statystyk Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, wynika, że w 2013 r. doszło w podlaskim do 107 wypadków z udziałem rowerzystów, 8 osób zginęło a 99 osób zostało rannych. W wyniku zwiększającej się liczby rowerzystów liczba wypadków z roku na rok rośnie.

Większość z nich ma miejsce przy dobrych warunkach atmosferycznych. Jest to wynik rozluźnienia się kierujących, którzy przy takich warunkach atmosferycznych czują większy komfort jazdy, rozwijają większe prędkości, co w przypadku wystąpienia wypadku powoduje bardziej tragiczne skutki. Statystyki pokazują, iż najwięcej wypadków zdarza się w dzień, co jest wynikiem wzmożonego ruchu. Jednak największy wskaźnik osób zabitych przypada na godziny wieczorne i nocne (nieoświetlone drogi oraz słabo widoczni rowerzyści).

Najwięcej wypadków ma miejsce: w lipcu i sierpniu. Jest to wynik zwiększonego natężenia ruchu związanego z okresem wakacyjnym oraz większej liczby osób korzystających z tego środka lokomocji.

Notowana jest ten duża liczba wypadków jesienią (październik, listopad). Przyczyną są złe warunki atmosferyczne panujące w tym okresie, a także szybko zapadający zmierzch, wówczas rowerzyści stają się mniej widoczni, co w połączeniu z brakiem ostrożności skutkuje zwiększoną liczbą wypadków.

W 2013 r., jak i w latach poprzednich największe nasilenie wypadków występowało w godz. 14-19, czyli w okresie bardzo dużego natężenia ruchu, związanego z powrotami z pracy, tzw. popołudniowy szczyt komunikacyjny.

Większość wypadków z udziałem rowerzystów miała miejsce na obszarze zabudowanym. Wypadki na obszarze niezabudowanym cechowały się wysoką liczbą wypadków śmiertelnych.

Połowa wypadków z udziałem rowerzystów była spowodowana przez samych rowerzystów.

Przyczyny to:

 • nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu ,
 • nieprawidłowe wykonywanie manewru skrętu,
 • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu,
 • nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych,
 • jazda po niewłaściwej stronie drogi,
 • nieprawidłowe omijanie,
 • nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu,
 • nieprawidłowa zmiana pasa ruchu.

Przyczyny wypadków z udziałem rowerzystów w woj. podlaskim wg statystyk KWP w Białymstoku

W ostatnich 5 latach w woj. podlaskim doszło do 434 wypadków z udziałem rowerzystów, zginęły 54 os., a 387 zostało rannych.

PODLASKIE (Z WINY ROWERZYSTY)

 • nieudzielnie pierwszeństwa przejazdu (8 zabitych)
 • nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych czy rowerów (7 os. zabitych)
 • jazda bez wymaganego oświetlenia (3 os.)
 • nieprawidłowe skręcanie (2 os.)

PODLASKIE (WSPÓŁWINA)

 • jazda bez wymaganego oświetlenia (w 2012 r. 4 os.)
 • nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (2 os.)
 • nieprawidłowe wyprzedzanie (2 os.)
 • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu
 • nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych (1 os.)

SUMA (z winy i współwiny)

 • nieudzielnie pierwszeństwa przejazdu (10 os zabitych)
 • nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych i rowerów (8 os. zabitych)
 • jazda bez wymaganego oświetlenia (7 os.)
 • nieprawidłowe skręcanie ( 2 os.)
 • nieprawidłowe wyprzedzanie ( 2 os. )